@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - woord

 

A.V.V. (Algemene Verbale Vorming)

Het verwerven van een goede uitspraak is slechts mogelijk indien men beschikt over een goede spreektechniek. De doelstelling van de cursus A.V.V. is het verwerven van een natuurlijke en aangename spraaktechniek door de ontwikkeling van het spraakorgaan. Daarbij wordt aan de hand van aangepast tekstmateriaal gestreefd naar een verrijkt taalgebruik met een juiste uitspraak en goede intonatie.

Vermits spreken echter bijna altijd gepaard gaat met enige vorm van beweging zal reeds van bij het begin de beweeglijkheid en lichaamsexpressie bij de spreektechniek betrokken worden. De middelen om dit alles te bereiken gaan van het simpel lezen van teksten tot korte rollen- en situatiespellen, verteloefeningen, interviews enz.

Voordracht

Een tekst tot leven brengen door een technisch beheerste, doorleefde en overdrachtelijke vertolking is het doel van de cursus voordracht. Men leert zich inleven in de verbeeldings- en gevoelswereld van teksten en verwerft de middelen om een tekst naar een publiek over te brengen.

Toneel

De verbale en lichamelijke vormgeving van personages in verschillende ervaringen, situaties en evoluties wordt hier aangeleerd. Aan de hand van monologen, dialogen en toneelfragmenten uit alle genres van de literatuur worden de diverse facetten van het acteren behandeld en uitgebouwd. Door het aanvoelen en doorgronden van verschillende karakters zijn de lessen toneel een belangrijke bron van zelfkennis waarbij het samenspelen sociaalvormend werkt en het maatschappijkritisch denken ontwikkelt.

Dramatische expressie

In deze cursus worden de leerlingen bewust gemaakt van de wisselwerking tussen gesproken woord en bewegend lichaam en van de invloed die deze interactie heeft op zowel (mede) uitvoerder als luisteraar. Men leert aandacht hebben voor ritme en beweging in de tekst en de invloed er van op de lichamelijke expressie.

Repertoirestudie

Hier wordt inzicht verschaft in de traditie en de veelzijdigheid van het toneel met het doel de rollen die de leerlingen spelen en de voorstellingen die zij zien in een diepere dimensie te beleven en in een breder verband te plaatsen.

Literaire creatie

De deelnemers krijgen via theoretische kapstokken en schrijfopdrachten allerlei vaardigheden aangeleerd. Ze overwinnen hun schrijfremmingen en maken kennis met de kracht en de invloed van standpunt, tijd, ruimte, personage, structuur, toon/stijl en thematiek. Als opwarming om de verbeelding, de zintuiglijke waarnemingen of het inlevingsvermogen te vergroten, wordt er in de les geschreven. De aspiranten krijgen ook wekelijks schrijfopdrachten mee naar huis die in een volgende les dan besproken worden in de groep.