@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - uitleendienst

 

Ontlening instrumenten

De school beschikt over een vrij uitgebreid instrumentarium dat voornamelijk bestemd is voor uitleen aan beginnende leerlingen van de hoofd- en wijkschool.

Volgende instrumenten kunnen gehuurd worden.

Violen, altviolen, cello's, contrabassen, dwarsfluiten, klarinetten, hobo's, saxofoons, trompetten, trombones, en hoorns.

De uitleentermijn is telkens één jaar. Vanaf de middelbare graad worden de instrumenten slechts uitgeleend als ze niet nodig zijn voor leerlingen van de lagere graad. Daarom wordt leerlingen aangeraden om vanaf de middelbare graad een eigen instrument aan te schaffen. Het huurgeld wordt jaarlijks vastgesteld door de inrichtende macht en wordt in de loop van het schooljaar geïnd.

Voor het schooljaar 2017-2018 zijn volgende tarieven van kracht.

  • Lagere graad 45 euro
  • Middelbare graad 60 euro
  • Hogere graad 100 euro

Als er instrumenten in voorraad zijn kunnen ook de leerlingen van de filialen een instrument ontlenen.

Gedetailleerde huurvoorwaarden zijn te verkrijgen op het secretariaat van de hoofdschool.