@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - inschrijving 2018-2019

 

Mee te brengen naar de inschrijving !!!

Rijksregisternummer van de in te schrijven persoon
Bankkaart voor betaling met bancontact
Hoofdschool: bij voorkeur betalen met bancontact of contant
Eventuele attesten voor vermindering inschrijvingsgeld ( zie verder )

Inschrijvingsgeld - cheques - verminderd tarief

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs.

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt het inschrijvingsgeld:

  normaal tarief verminderd tarief Wetterse vrijetijdspas
jongeren 65 € 42 € 33
volwassenen € 307 € 129 € 102

 

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst tussen de Inrichtende Macht en Semu (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt, met ingang van het schooljaar 2004/2005 voor alle jongeren vanaf L2 en alle volwassenen in de studierichting Muziek het inschrijvingsgeld verhoogd met 9€ (5€ voor verminderd tarief) teneinde op legale wijze en binnen bepaalde grenzen gebruik te kunnen maken van fotocopies van muziekpartituren.

Vanaf 18 jaar is het volwassenentarief verschuldigd.

Voor alle jongeren tussen 18 en 24 jaar geldt het verminderd tarief.

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen. Elke aanspraak op vermindering dient te worden gestaafd door een betreffend attest.

Het volledig overzicht met alle mogelijke verminderingen kan je vinden op de volgende link. Overzicht verminderingen.

Wetteren hoofdschool

In de hoofdschool kan ook voor alle andere vestigingsplaatsen ingeschreven worden.

Periode
van 16-06-2018 tot en met 30-06-2018
van 27-08-2018 tot en met 30-09-2018

Tijdens de openingsuren van het secretariaat
Dag Uur
ma 13u30 tot 19u00
di-woe-do 13u30 tot 21u00
vrij 13u30 tot 17u30
zat 08u30 tot 12u30
  Massemen
Dag Datum Uur
di 04-09-2018 16u00 - 19u00
do 06-09-2018 16u00 - 19u00
Daarna en t.e.m. 30-09-2018 via de hoofdschool.
 Sint-Lievens-Houtem (CC De Fabriek)
Dag Datum Uur
woe 27-06-2018 13u30 - 18u30
zat 01-09-2018 09u00 - 12u30
woe 05-09-2018 13u30 - 18u30
Daarna en t.e.m. 30-09-2018: via de hoofdschool
 Berlare ( CC 'Stroming' )
Dag Datum Uur
woe 27-06-2018 13u30 - 18u30
zat 01-09-2018 09u00 - 12u30
woe 06-09-2018 13u30 - 18u30
Daarna en t.e.m. 30-09-2018: via de hoofdschool

Toelatingsvoorwaarden

Algemeen

Wie reeds over de vereiste competenties beschikt en de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan door middel van een toelatingsproef of proefperiode onmiddellijk starten in een ander leerjaar en/of graad dan het eerste van de tweede graad.

Studierichting muziek

jongeren

Wie de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het eerste leerjaar van het basisonderwijs kan starten in de cursus initiatie.

Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs kan starten in het eerste leerjaar tweede graad.

volwassenen

Leerlingen die ouder zijn dan 14 jaar worden automatisch ingeschreven in de sectie volwassenen en starten meteen in de tweede graad.

Studierichting woord

jongeren

Wie de leeftijd van 6 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het eerste leerjaar van het basisonderwijs kan starten in de cursus initiatie.

Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs kan starten in het eerste leerjaar tweede graad (woordatelier).

volwassenen

Leerlingen die ouder zijn dan 14 jaar worden automatisch ingeschreven in de sectie volwassenen en starten dus meteen in de derde graad.