@ mail-webmaster @

 

GAMW - inschrijving 2017-2018

 

AMV, AMC, AVV, Muziekgeschiedenis starten vanaf O9/09/2017
Samenspel/Instrumentaal ensemble in overleg met de leerkracht.

Alle andere lessen  starten vanaf 01/09/2017

Mee te brengen naar de inschrijving !!!

Rijksregisternummer van de in te schrijven persoon
Bankkaart voor betaling met bancontact
Hoofdschool: bij voorkeur betalen met bancontact of contant
Eventuele attesten voor vermindering inschrijvingsgeld ( zie verder )

Inschrijvingsgeld - cheques - verminderd tarief

Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt bepaald door het Ministerie van Onderwijs.

Voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt het inschrijvingsgeld:

  normaal tarief verminderd tarief Wetterse vrijetijdspas
jongeren 65 € 42 € 33
volwassenen € 307 € 129 € 102

Ten gevolge van het afsluiten van een licentieovereenkomst tussen de Inrichtende Macht en Semu (beheersorgaan van muziekuitgevers) wordt, met ingang van het schooljaar 2004/2005 voor alle jongeren vanaf L2 en alle volwassenen in de studierichting Muziek het inschrijvingsgeld verhoogd met 9€ (5€ voor verminderd tarief) teneinde op legale wijze en binnen bepaalde grenzen gebruik te kunnen maken van fotocopies van muziekpartituren.

Vanaf 18 jaar is het volwassenentarief verschuldigd.

Voor alle jongeren tussen 18 en 24 jaar geldt het verminderd tarief.

Leerlingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen kunnen een vermindering van het inschrijvingsgeld bekomen. Elke aanspraak op vermindering dient te worden gestaafd door een betreffend attest.

Het volledig overzicht met alle mogelijke verminderingen kan je vinden op de volgende link. Overzicht verminderingen.

Wetteren hoofdschool

In de hoofdschool kan ook voor alle andere wijkafdelingen en filialen ingeschreven worden.

Periode
van 17-06-2017 tot en met 30-06-2017
van 28-08-2017 tot en met 30-09-2017

Tijdens de openingsuren van het secretariaat
Dag Uur
ma 13u30 tot 19u00
di-woe-do 13u30 tot 21u00
vrij 13u30 tot 17u30
zat 08u30 tot 12u30
Wijkschool Massemen
Dag Datum Uur
di 05-09-2017 16u00 - 19u00
do 07-09-2017 16u00 - 19u00
Daarna en t.e.m. 30-09-2017: tijdens de lessen AMV
Filiaal Sint-Lievens-Houtem ( CC De Fabriek )
Dag Datum Uur
woe 28-06-2017 13u30 - 18u30
zat 02-09-2017 09u00 - 12u30
woe 06-09-2017 13u30 - 18u30
Daarna en t.e.m. 30-09-2016: tijdens de lessen AMV
Filiaal Berlare ( CC 'Stroming' )
Dag Datum Uur
woe 28-06-2017 13u30 - 18u30
zat 02-09-2017 09u00 - 12u30
woe 06-09-2017 13u30 - 18u30
Daarna en t.e.m. 30-09-2017: tijdens de lessen AMV
Wijkschool Uitbergen ( Oud gemeentehuis )
Veerstraat 10
Dag Datum Uur
ma 04-09-2017 16u30 - 18u30
do 07-09-2017 16u30 - 18u30
Daarna en t.e.m. 30-09-2017: tijdens de lessen AMV

Na deze data kan er nog ingeschreven worden tot uiterlijk 30 september: bij voorkeur in de hoofdschool tijdens de openingsuren van het secretariaat, maar ook in de filialen tijdens de lesuren AMV en AVV.
( de uren kan je vinden op deze link )

Toelatingsvoorwaarden

Algemeen

Wie reeds over een zekere vooropleiding beschikt en de vereiste leeftijd heeft bereikt, kan door middel van een toelatingsproef of proefperiode onmiddellijk starten in een ander leerjaar en/of graad dan het eerste van de lagere graad.

Studierichting muziek

jongeren

Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs kan starten in het eerste leerjaar A.M.V. jongeren.

volwassenen

Vanaf de leeftijd 14 - 15 jaar kan men starten in de afdeling volwassenen.

Studierichting woord

jongeren

Wie de leeftijd van 8 jaar bereikt heeft op 31/12 van het betreffende schooljaar of ingeschreven is in het derde leerjaar van het basisonderwijs kan starten in het eerste leerjaar A.V.V.

volwassenen

Leerlingen die ouder zijn dan 14 jaar worden automatisch ingeschreven in de sectie volwassenen en starten dus meteen in de middelbare graad.