@ mail-webmaster @

 

KUNSTacademie Muziek & Woord - editoriaal

 

Editoriaal

De gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord biedt Deeltijds Kunstonderwijs aan in de twee kunstrichtingen muziek en woord voor iedereen van 8 jaar tot ...

Inzicht verwerven in de verschillende stijlen en genres in de muziek en de literatuur, het zichzelf leren uitdrukken door het vertolken van een tekst of muziekstuk, het aanleren van een goed gebruik van de stem en het ontwikkelen van vaardigheden in het expressieve gebruik van de (muzikale) taal zijn slechts enkele aspecten van wat ons onderwijs te bieden heeft.

Naast de artistieke worden ook communicatieve en sociale vaardigheden aangeleerd die een niet te onderschatten meerwaarde betekenen voor de algemene ontwikkeling van het individu. De inzet en regelmaat van de leerling zijn daarbij van groter belang dan het aangeboren talent.

Een uiterst professioneel en gemotiveerd lerarenkorps streeft er steeds opnieuw naar om door middel van individuele en klassikale lessen het beste uit elke leerling te halen.

De leerlingen op hun beurt krijgen dan door actieve deelname aan artistieke evenementen binnen (en buiten) de school zoals audities, concerten en toneelopvoeringen de mogelijkheid om het aangeleerde in de praktijk te brengen. Succesvol optreden voor een publiek geeft daarenboven een voldoening die met weinig anders te vergelijken valt. Het in aanraking komen met en het zelf beoefenen van één of andere vorm van kunst, reeds vanaf jonge leeftijd, blijft dan ook nog steeds een onschatbaar middel tot zelfontplooiing.

Dirk Lippens
Directeur